RODO
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gambrynus Spółka z o.o z siedzibą w Ciechanowie, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Ciechanowie, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000278943, REGON:
  140903363, NIP: 5661927386, adres: ul. Kilińskiego 5, 04-600 Ciechanów (dalej jako Spółka).
 • Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa krajowego.
 • Administrator informuje, że dane osobowe będą przez niego przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy:
  • w celu i w zakresie niezbędnych do wykonania umowy o rezerwacyjnej i umowy sprzedaży oraz innych umów zawieranych ze Spółką, w tym w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów podatkowych i w celu prowadzenia rozliczeń i windykacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w celu wykonania umów zawieranych ze Spółką, zrealizowania obowiązków podatkowych oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy).
 • Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego wykonania na rzecz Klienta umów zawieranych ze Spółką.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonania umów zawieranych ze Spółką.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl